Poor Esfandiyar (Bichareh Esfandiyar)

Poor Esfandiyar (Bichareh Esfandiyar)

By: Saidi-Sirjani, Ali-Akbar

Price: $40.00


سعیدی سیرجانی بیچاره اسفندیار

Title: Poor Esfandiyar (Bichareh Esfandiyar)

Author: Saidi-Sirjani, Ali-Akbar

Illustrator: بیچاره اسفندیار

Categories: Literary Criticism, Ibex Publications,

Edition: علی اکبر سعیدی سیرجانی

Publisher: Bethesda, Maryland, Ibex Publishers: 1992

ISBN: 0936347244

ISBN 13: 9780936347240

Binding: Softcover

Language: Persian (Farsi)

Trim: 6 x 9 inches

lbs: 2.00

Seller ID: 0936347244

Keywords: Bichareh Esfandiar Beechareh